Виски со льдом
***
скоро лето Smile
*
*
*
*
***
*
*
*
+++