***
***
***
***
***
Дружок
***
***
хмурое утро
"шшшшшшшшшшшш"
***
***